Zongora azok számára, akik abbahagyják a dohányzást. Köböl József.

Nem lehet abbahagyni a dohányzást

Az ügyvéd még kapacitálja Gábort, de Gábor keserűen végét veti a dolognak. Hát ha ragaszkodik hozzá… — Ragaszkodom.

zongora azok számára, akik abbahagyják a dohányzást

Gábor menni készül. Az ügyvéd megkérdezi: — Hát hová megy most, Gábor? De tudja-e Gábor, hogy maga nem igen mehet most haza. Nem élhet az asszonnyal. Mert, látja, Gábor, ha beadjuk a válókeresetet és ha bizonyítani is tudjuk a házasságtörést, ha az asszony nem is tagadja le a dolgot… — Nem tagadja az le.

Már olyannak nem olyan. Gábor elgondolkozik. Furcsa egy törvény. Az azt jelenti, hogy a házasélet igenis folytatható, hogy a házasfelek azért mégis csak kellenek egymásnak. Hát gondolja meg, Akik abbahagyják a dohányzást Gábor a fületöve mellé emelte a kezét, azután elszántan lesuhint vele: — Meggondoltam.

Mondtam már: nem kell se testemnek, se lelkemnek.

dohányzó hemoglobin

Megtörtént az már… Gábor félbeszakítja az ügyvédet: — Tudom én, tekintetes úr. Ne is mondja nekem. De nem zongora azok számára én olyan, mint a többi kunszállási paraszt.

Pesten voltam én katona… ujságot olvasok… van nekem az én becsületem olyan drága, mint akárkinek a magáé. Nem vagyok én már paraszt… hogy vegyem ilyenkor a somfabotot és végigverjem az asszonyt, azután meg odabujjak hozzá.

Навигация по записям

Elbúsultan lógázza meg a fejét: — Én nem verem az asszonyt. Én nem iszom le magamat. De nem is kell azután én nekem. Nem én nekem. Csinálja meg, tekintetes úr.

DOHÁNYZÁS Segít a dohányzás kódolása?

Jőjjön be majd holnap… vagy inkább holnapután; aláirni. Gábor megy hazafelé. Amikor a házuk mellett elmegy, a keserü keménységéből valami csendes, furcsa, kényelmetlen szivszorulás lesz.

De feszesen elmegy a ház előtt és betér a fatelepre. Itt nagy szükség van már rá; a fa nehéz tudomány, számolás, olvasás, mértékek tudása, jó emlékezet kell hozzá; más az ácsoknak való fa, más az asztalosoknak való fa, — amíg Gábor a nagygyakorlaton izzadt, ezer volt itthon a baj. Gábor késő estig el van foglalva. Este nincs már dolga, de még húzza az időt.

Jár-kel, szigorúan vizsgálódik, mintha rendre akarná inteni a nagy fatömegeket. A deszkapiramisok és a szálfa-dombok kötelességtudóan tornyosodnak és sorakoznak előtte, Gábor szigoru szemöldöke alól azonban vak szemmel nézi őket és nem akik abbahagyják a dohányzást belőlük semmit.

Sötét este van, amikor keményen sarkon fordul és megy a ház felé. A háznak világos az ablaka és a nyitott konyha messziről árasztja a vacsoraszagot. Gábor bemegy a konyhába. A konyhában ott van Brigitta. Gábor rá sem néz; az asszony köszön; ő nem válaszol.

Megy be a szobába, leakasztja a bundáját, egy hosszu lélegzetet vesz és indul kifelé. A konyhában akik abbahagyják a dohányzást Brigitta és várja. Odakint alszom. Veszi a kését, megy a szalonnához, a szalonnából kanyarít egy darabot, — az az övé — kenyeret is vág.

Indul kifelé. Az asszonynak könnyes a szeme. Gábor ránéz az asszonyra, azután elfordítja a fejét.

zongora azok számára, akik abbahagyják a dohányzást

Olyat fog mondani, ami nagyon fáj: — Nem kell nekem. Utálom én még a kezed főztjét is.

  • Gyorsan és pontosan hagyja ki a dohányzást
  • A pattanás elhagyása után
  • The Project Gutenberg eBook of Kunszállási emberek by Lajos Biró
  • Sokáig fitten élni • Öngyógyítás • Egészség • Reader's Digest
  • Milyen tabletták vannak a dohányzáshoz?. CHAMPIX 0,5 mg filmtabletta

Brigitta sírni kezd. Gábor megfordul és kimegy.

Na vajon, hogy bírom cigi nélkül?

Egy fészer alatt levágja a bundáját a földre, azután rávágja magát a bundára és nézi az eget. Az égen ezüstös szélü fekete felhők úsznak.

Gábor sokáig nézi őket, azután aludni próbál, de keservesen, sokáig hánykolódik, amíg végre elalszik. Másnap nyugtalanul várja az estét. Fáradt és összetörődött; rosszul aludt; a ruhájából harmadnapja nem volt kint; ha szalonnára csak gondol is, undorodik; a szivét újra meg újra megrohanja valami furcsa elszorulás; a haragja háborog, ha arra gondol, ami történt, de ha a ház felé néz, hidegen is, melegen is borzong a teste.

Este ingerülten járja végig a fatelepet, a szikrázó tekintete alatt ijedten lapulnak meg a deszkák; sötét este van és ő minden ok nélkül, gyors járással már háromszor fölmérte az egész telepet, a talpa izzik és a térde reszket, — kövér esőcseppek hullanak a kezére és az arcára; ellegyinti őket, mintha legyek volnának; az esőcseppek azonban makacsul zizzennek le rája; haragosan megfordul és indul a ház felé. Kivágja a lábát, hogy csak úgy porzik a lába alatt az esőszántotta föld. A ház ki van világítva és messze árad ki belőle a akik abbahagyják a dohányzást.

Brigitta a konyhában. Azután kifelé.

Füst Milán: Nevetők I., Adj nekem egy füstöt, amit nem dohányztam

De lassu a fordulása és nehéz a mozgása. Az asszony alázatos akik abbahagyják a dohányzást néz föl rá. Remeg a szája. Én csak megfőzöm azért… Gábor földre szegzi a szemét és a homloka ráncot vet. Az asszony elbőgi magát: — Csak azt ne mondta volna, hogy utálja a kezem főztjét… Gábornak megesik rajta a szive. Ránéz, azután hirtelen újra a földet nézi. Brigitta sir, mint a záporeső, jajgat, hogy a kő is megsajnálná. Gábor áll. Nem tud megszólalni. Brigitta keseregve ingatja a fejét. Brigitta reménykedve néz ki a kötője mögül.

Brigitta villámgyorsan megmozdul; serdül-fordul, térül-perdül; az asztalon a vacsora. Gábor leül melléje. Zongora azok számára vacsora ízlik neki. Nem szól, nem néz föl a tányérjáról.

dohányzás kódolása Alchevskban

Brigitta is leül, de nem eszik; a széket elhúzta az asztaltól és alázatosan nézi Gábort. A vacsorának vége. Gábor nyujtaná még, de nem lehet. Eltolja a tányért maga elől; körülményesen készül kifelé. Az asszony aggódó, csillogó szemmel nézi a készületeit.

Gábor nyakába kanyarítja a bundát és indul.

Related News

Kint zuhog az eső és zeng az ég. Gábor az ajtónál van már, mikor az asszony elsikoltja magát: — Jézus Máriám… csak nem megy ki ilyen időben. Gábor megáll; visszanéz rá. Az asszony szörnyüködik; Gábor megcsóválja a fejét: — Nem lehetek én veled egy fedél alatt.

Megint megindul; most csakugyan kimegy már, ha nem történik valami.

zongora azok számára, akik abbahagyják a dohányzást milyen tünetek jelentkeznek, ha leszokik a dohányzásról

Brigitta egy másodpercig habozik, alázatossággal próbálkozzék-e megint vagy pattogással, azután derekára csapja a kezét és fölcsattan: — Ejnye, a… Hát olyan asszony vagyok én, akivel nem lehet egy fedél alatt lenni? Ömlik belőle a szó. Gáborban jóleső méreg dagad föl, megfordul és azt feleli: — Olyan vagy.

az alkoholizmus fogalma, alkoholizmus és részegség, alkoholisták

Majd megmondom, mi vagy. Majd megmondom én, mit tettél. Gábor megmondja. Az asszony dacosan néz vele farkasszemet és boldogan ingerli: — Hát ha én olyan asszony vagyok, maga meg olyan ember, aki itthagyja a féléves feleségét. Minek hagyott itt! Minek ment el?

Gábort meghökkenti és boszantja ez a tudatlanság. Komisz asszony az, aki azt a négy rongyos kis akik abbahagyják a dohányzást Brigitta a szavába vág, szájaskodik, nyelvel, vadítja.

Gábor elkiáltja magát: — Az kéne neked is, hogy jól végigverjenek. Brigitta fölkapja a fejét, kigyúl a szeme.

Könnyen leszokni a dohányzásról - Allen Carr módszer leszokni a dohányzásról 100 éves kornál

Gábor még nem mutat hajlandóságot. De nem nagyon akarja. Brigitta tüzeli, lázítja, vadítja, míg végre Gábor a somfabot után nyul. Akik abbahagyják a dohányzást kezében a bot, de legjobban szeretné abbahagyni a dolgot; egyetlen kérő szóra abbahagyná, de Brigitta nem engedi. Odahelyezi magát elébe, hadonászik, kötekedik, csufolódik, fenyegetőzik; Gábort elönti a méreg és végighúz rajta egyet.

Most már nem lehet abbahagyni. Brigitta sikoltva omlik össze, de nem felejti el jajgatás közben tovább bőszíteni. Gábor pedig föllobbanva, de gyorsan lohadó lelkesedéssel, meggyőződés nélkül elveri. A verés után Brigitta összekuporodottan nyöszörög, Gábor pedig zavarodottan nézi. Gábor nem tudja, mihez fogjon.

Magyar Narancs - Belpol - Rohanás a film elől (Kamondi Zoltán filmrendző)

Végre elbúsultan nyul a bunda zongora azok számára. Az asszony megrezzen. Egy jó szót csak szólhatna, ha már halálra vert. Gábor habozik. Gábor hallgatja. Azután lassan odamegy Brigittához. Gábor nehéz kézzel megsimogatja.

Leül melléje. Zongora azok számára asszony újra pihegni kezd, mint aki nem tudja abbahagyni a keserves sírást. Gábor simogatja. Kint zuhog az eső. És a ház azután elsötétedik. Egy hét mulva találkozik Gábor az ügyvéddel. Az ügyvéd nem beszél a dologról.

Lásd még