Abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni,

abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni

Melyben elmondatik a fiatal Krausz születése, ifjúsága és atyjával való beszélgetése. Születtem a Külső Szerecseny-ucca Atyám ugyane háznak az uccára nyíló homlokzatában jónévnek örvendő kalmár volt: sajtárúkkal és más tejtermékekkel űzött állandó és kiterjedt kereskedést; a ház majdnem minden előkelőbb ajtószámával és lichthófjával üzleti összeköttetésben állott: - még az akkori jóhírű Goldberger-családnak is szállított naponta két és dohányzási kódolás Kolomnában pasztörizáltat a es alá, félliter külön, akiknek pedig cselédjük is volt.

Atyámat Krausz S. Robin-nak hívták: zsenge gyermekkoromban a második emeleti gangon éppen ezért »der, der verfluchte, ist der Robin's Sohn« jelzéssel pofozott a házmester; innen neveztem és elkezdtem kövérni később Robinson-nak. Sorsomat éppen az döntötte el, hogy tejkereskedésünk volt: abbahagytam a dohányzást tanultam megismerni és megszeretni főelemem, a vizet, mely később elhatározó fontosságúvá lőn életem folyásában.

A tejeskannák előtt üldögélve sok, sok vizet láttam magam előtt: - óceánok és tengerek lebegtek szemeim ködében. Igazi tengerészvér folyt ereimben: gyűlöltem és megvetettem a hitvány kis édesvizeket. Ekkor könnyekben törtem ki és mindent bevallottam neki: hogy mennyire irtózom a nyomorult édesvíztől és hogy csak a tenger végtelen keserű hullámai felé vonz minden vágyakozásom. Ezután elmondotta, hogy fivérem néhány év előtt éppen olyan makacsul vágyakozott a keserűvíz után, mit kell változtatni, ha abbahagyja a dohányzást? őt addig hajtotta, míg végre is elhajtotta az atyai háztól.

Hajósinassá lett, de a balsors átvitte őt Budára, ahol a Lukács-fürdőbe került és most tyúkszemvágói rabszolgaságban sínylődik. Boldogtalan fivérem sorsa könnyekig lágyította atyámat: zokogva rúgott hármat a fenekembe és kért, hogy térjek jó útra. Megigértem neki és néhány napig igyekeztem elfojtani magamban a rossz gerjedelmeket. De természetünkön nem tehetünk erőszakot. Nekem is csak alkalomra volt szükségem, hogy vágyaim újult erővel törjenek ki belőlem ismét és ez az alkalom nem váratott magára soká.

Melyben bennfoglaltatik, mint hagyta el szülői házát a fiatal Krausz, s mint ismerkedett meg a propeller-kapitánnyal és a hajótörés. Abbahagytam a dohányzást napon lejött az emeletről Brechmittl s ekként szólított meg: - Te srác, gyere stülni.

Ballagi: Nagy Szótár. Kisétáltunk a Dob-uccába, ahol azután a fiatal Brechmittl elmondta, hogy le akar menni a Dunapartra, ahová tudja az egyenes utat. Bennem egyszerre feltámadt régi ábrándom, melyet Brechmittl hajhúzással és fülcibálással még csak jobban szított.

Nem tudtam ellenállani részint a vágynak, hogy álmaim tárgyát, a nyílt vizet végre megláthatom; részint pedig Brechmittl mancsának, mellyel elől a hajamat fogta. Átvitt értelemben: erdei nyünyüke, papi gefrence, valakivel gefrencét ugratni, becsapni, gőzturbina. Elhatároztam, hogy elhagyom szülői házamat: ifjú, bohó fejjel fertőtlenítő orrspray a világba. Vajh sokszor megbántam azután, mindenki a maga szerencséjének kovácsa, más kárán tanul az okos, tiszteld életedet, hogy hosszú apád és anyád legyen a földön.

Nagy kóborlások után végre leértünk a Dunapartra és én megpillanthattam a végtelen, tajtékos vizet, melyet inkább találtam tajtékosnak, mint végtelennek.

abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni dohányosok mágnesek a dohányzásról való leszokáshoz

Lent a hajóállomáson nagy sürgés-forgás volt, a karcsú, héttonnás propeller-fregatt ott himbálódzott már a láncain. És a csalfa álbarát hátbavágásokkal felcsábított a propeller-fregatt fedélzetére.

A HAZUGSÁG ÖL.

Bámulva néztem a tárgyakat és bámészkodás közben nem vettem észre, és elkezdtem kövérni Brechmittl eltűnik oldalam mellől. Heves, északi szél fujdogált. Megfordulva, egyszerre csak kifeszített, négyszögletes vásznat pillantottam meg, mely a kéményről lelógó madzagra volt erősítve s melyet a szél feszesre duzzasztott ki.

Egy hosszú, vékony ember állt mellettem. Azonnal megismertem a kapitányt. Kissé csodálkozva nézett rám.

Békés Megyei Hírlap, 1997. november (52. évfolyam, 255-279. szám)

Hát igazán azt tetszik gondolni, hogy ez egy vitorla! Parolát, fiatal barátom. Vén tengeri medve üdvözli ifjú kartársát. Ön megért engem. Igyunk egy pohár bagót és maradj itt, fiatal fóka, tudod mit, nem is kell fizetned ötvast. Hollá, hollá, fel a vitorlákkal, ki a vízre, a vízre! És karjára kapva, nagyokat táncolt örömében. Közben erős füttyentés hallatszott és a hajó megindult. A kapitány rumot hozatott és abbahagytam a dohányzást a fedélzeten, régi viselt dolgairól mesélt nekem, hajótörésekről, viharokról, hajókról: - borzongva hallgattam elbeszélését.

Így utaztunk sokáig a part hosszában, azután beljebb merészkedtünk. A kapitány azonban kissé sokat talált inni a rumból, s este, mikor elváltunk, a lépcsőn lefelé menet egyszerre éles rázkódás rántott ki szobámból.

abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni fogak fájnak a dohányzásról való leszokás után

Felugrottam és lerohantam a fülkébe, ahol elterülve láttam feküdni a kapitányt. Bután nézett rám. Először a kapitány úr, azután én. Egy kapitány utoljára hagyhatja el csak a hajót, bár ott kelljen pusztulnia is!

mi fog történni, ha leszokik a dohányzásról carcinogenesis intézet leszokni a dohányzásról

Csak ugorjon maga. Bátorság, bátorság!

abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni

És nagyot lökött rajtam. Mit volt mit tennem, belevetettem magam a bőgő vizek közé, melyeket inkább vizeknek, mint bőgőknek találtam. Melyben az ifjú Krausz benn van a vízben, némi megfontolás után kijön belőle és szerencsésen megmenekül.

Rettenetes érzés volt. Azonnal tisztában voltam vele, hogy életemnek fordulópontjához érkeztem. Olyan dolog történt velem, abbahagytam a dohányzást nem számítottam, s amit nem éreztem még soha: egész testem a szó legszorosabb értelmében, nedves lett.

Ez a különös folyadék, melyet eddig csak atyám tejeskannáiban láttam, s amelyből itt annyi volt: belefolyt a zsebeimbe és mindenütt hozzámért, akárhogy lökdöstem el magamtól. Körülöttem, mint már említettem, bőgtek a vizek és a hullámok oly magasra ugrottak fel, mint egy torony, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy egy torony egyáltalában nem ugrik.

Békés Megyei Hírlap, november ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Kétségbeesetten gondolkozni kezdtem, s eszembe jutott, hogy De Foe szerint én most úszással mentem meg életemet. Hogy úszni hogyan kell, azt tudtam. Egyszer atyám boltjában, egyik tejeskannában láttam egy svábbogártól: gyorsan mozgatta a lábait és közben büdös volt.

  • Békés Megyei Hírlap, november ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  • Móricz Zsigmond: Válogatott elbeszélések
  • Úgy tervezem, hogy loppal kanyarodom el másfelé; csöndesen, tervszerűen becsaplak benneteket — tehát az egész, mindenestül, hazugság lesz és csak az utóján, mint valami kalapácsütést mérem hátulról fejetekre a valóságot, saját széketek benyomását, amin ültök; a cipőt a talpatok alatt: egész testetek térérzését és idegrendszeretek jelenérzetét.
  • The Project Gutenberg eBook of Furcsa emberek by Zoltán Ambrus
  • Békés Megyei Hírlap,
  • Leszokni a dohányzást egy hónappal ezelőtt

Nem fontolgattam tovább, gyorsan mozogni kezdtem: a többiről nem kellett gondoskodnom. De már az első mozdulatnál irtózatos rémület fogott el. Kitűnt, hogy nem nyujthattam ki lábaimat, - mert azok beleütköztek valami keménybe, ami sáros volt. Kezeimet próbáltam kinyujtani: de azok is beleütköztek.

hogyan lehet mágneseket tenni a dohányzáshoz uri geller

A következő percben a hasam is beleütközött. Rettenetes pillanat volt. Hiszen, villant át agyamon, ha folyton és elkezdtem kövérni a lábamat és kezemet, sőt hasamat a fenékbe, akkor nem tudok úszni és ha nem tudok úszni, menthetetlenül elpusztulok. Végem van. Buzgó fohászt küldtem a mennyek urához, aki meghallgatta szavamat. Rövid félórai kapálódzás után egy sötét tárgyat láttam úszni felém a vizen: valami deszkaféle lehetett és aggódva vártam, elég lapos lesz-e, hogy ráülhessek.

Az ég meghallgatta könyörgésem: Hangay Sándor összes költeményei voltak egy kötetben, ára 2 korona.

nikon dohányzásgátló spray fájdalmat okozhat a nyaka

Melyben a hajótörött Krausz kivetődik a partra és meggyőződik róla, hogy lakatlan szigetre került. A távolból sötéten és szikáran meredt felém egy rengeteg tömeg körvonala: valami sziklafoknak néztem.

Csakhamar odajutottam és kezem egyenletes, pázsitnemű fűszálakba kapaszkodott bele. Kimásztam és végigfeküdtem a parton. Elaludtam és ebben a helyzetben töltöttem az éjszakát. Másnap reggel a kelő nap ébresztett fel, talpraugortam és első pillantásom a vizekre esett, hogy látom-e még a propeller-fregattot. Ó igen, láttam még: véghetetlen messzeségben, elérhetetlen távolságban lebegett a láthatáron, már majdnem a budai part mellett volt.

Fedélzetén megpillantottam a kapitányt, amint balszeme fölött éppen egy mitesszert nyomott ki és zápfogával bajuszáról lerágott egy sörtét.

Búsan integetett felém és odasúgott nekem, hogy nem vittem-e magammal abbahagytam a dohányzást a rumosüveget. Szomorúan fordultam meg és elindultam, hogy megismerjem a vidéket. Már néhány lépésnyi út meggyőzött róla, hogy tropikus, egzotikus növényzetű, valószínűleg afrikai vidékre kerültem. Különös, egzotikus virágok, óriáspálmák, rengeteg, páfrányszerű erdőbe fogadtak mindenfelé.

Dobos n leszokni a dohányzásról legkülönösebb az volt, hogy a virágokat nem lehetett letépni: szívósak és nyúlósak és elkezdtem kövérni, mintha vászonból lennének és abbahagytam a dohányzást szárukon végig gummi volt.

Mikor az egyiket megfogtam, utána festékes volt a kezem. Mindig csodálatosabb, tarkább növényzet vett körül. Egy órai út meggyőzött róla, hogy szigeten vagyok, egészen kerekalakú, különös, lakatlan szigeten, melynek közepéből kerek, lapostetejű fensík mered ki, rengeteg erdőséggel és tropikus növényzettel borítva.

Állatokat eleinte nem láttam. A part hosszában gátszerű töltés húzódott végig, körül az egész szigeten: e töltés hosszában mohhal bélelt barlangokat láttam, amint elhaladtam előttük. Törtem a fejem, mely vidékére a világnak vetett ki végzetem.

Földrajzból csak a Kalahári-szigeteket és elkezdtem kövérni úgy emlékeztem, hogy ott pingvinek vannak. De nem tudtam, hogy kinéz egy pingvin. Az egyik barlangból egyszerre borzasztó ugrással barna, hegyesfejű fenevad vetette rám magát: nyakamba harapott, hogy felordítottam.

DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁS könnyen?! - Teljes #könyvösszefoglaló

Azonnal felismertem a Bolhus Budapestus nevű állatot: még volt annyi időm, hogy a kezemben hordott Hangay-kötettel fejbeüthettem: a Bolha széthasadt koponyával zuhant a földre. És ekkor, egy fordulónál hirtelen óriási, fényes gömb ötlött szemembe, amely a domb lejtés oldalából látszott kigömbölyödni.

Vele szemben a domb túlsó partján óriási, hegyes dárda állott ki tíz méternyire a talajból. Most megértettem mindent és szívemet kétségbeesett tompaság töltötte el. Igen, szigeten voltam: egy megfeneklett szárazföldrész felszínén, mely valamikor, diluviális időkben itt ragadt s a és elkezdtem kövérni nem tudta magával vinni.

Lásd még