Szent atyák a dohányzás ellen, Füstölgés és katolicizmus: dohányzó szentek és pápák

Füstölgés és katolicizmus: dohányzó szentek és pápák

VIII. Orbán pápa

Azonban ennek mibenlétét nem mindig értik pontosan az orthodox keresztények sem. Ebben az írásban szeretném áttekinteni a Szentséggel kapcsolatos azon kérdéseket, amelyekkel a leggyakrabban találkozhatunk a lelkipásztori gyakorlatban. Mi tehát a Bűnbocsánat Szentsége? A bűnbocsánat az a Szentség, amely során a keresztény bűneit megbánja és megvallja a pap jelenlétében és Istentől bűnbocsánatot és bűnei alól feloldozást nyer.

Látjuk, hogy a Szentséghez két cselekedet szükséges: 1 Bűnbánat és bűnvallás; 2 Istentől felhatalmazást kapott pap általi megbocsátás és feloldozás.

Az elsőről, vagyis a bűnvallásról Theológus Szent János apostol első levelében olvashatunk: Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igazságos, hogy megbocsássa a bűnöket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól 1Jn.

szent atyák a dohányzás ellen mit érez egy ember, ha kilép

A másodikról — János Evangéliuma ír: Vegyétek a Szentlelket! Az Evangélium tehát azonnal választ ad egy gyakran feltett kérdésre: miért kell elmenni a paphoz, hogy előtte mondjuk el bűneinket, hát nem elég csak magunkban, Isten előtt megbánni azokat?

milyen betegségeket okoz a dohányzás ma abbahagytam a dohányzást, és éjszaka vándorolok

Látjuk, hogy nem, nem elég. Az Úr nem mindenkinek adott hatalmat a bűnök megbocsátására, hogy így elég legyen azokat csak gondolatban, úgymond Isten előtt megvallani. A bűnbocsánat hatalmát az Egyháznak adta, az apostoloknak, valamint utódaiknak, a püspököknek és a presbitereknek.

Szokj le a dohányzásról egy pillanat alatt!

Ahhoz, hogy a megbocsátás kegyelmével rendelkezők megismerhessék az ember bűneit, el kell nekik mondani, meg kell előttük azokat nevezni; vagyis a pap előtt meg kell vallani azokat és tanúságot kell tenni a megbánásról.

A bűn elszakítja az embert Istentől és az Egyháztól; a Bűnbocsánat Szentségében az ember bűnbocsánatot nyer és újra egyesül az Egyházzal.

DOHÁNYZÁSRÓL LESZOKÁS könnyen?! - Teljes #könyvösszefoglaló soha ne hagyja ki a dohányzást

Ezért csak szent atyák a dohányzás ellen az egyházi Szentségben szabadulhatunk meg a megbánt bűneinktől, nem pedig ezen kívül. Az Egyházon kívül, még ha az ember őszintén töredelmesen bánja is bűneit — nincs honnan feloldozást nyernie. Felmerül a kérdés: mi a bűn? Miért rettenetes? Ezt szent atyák a dohányzás ellen megértjük, hogy mi is történik valójában a Bűnbocsánat Szentségében.

szent atyák a dohányzás ellen

A bűn törvényszegés, — határozza meg Theológus Szent János 1Jn. Ezt helyesen kell megérteni.

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Isten akaratának megsértése nem ugyanaz, mint az engedetlenség a munkahelyi elöljáró iránt vagy az állami törvények megsértése. Isten akarata — nem direktíva, nem olyan parancs, amely formálisan kényszerít bennünket valamire. Isten akarata Isten teremtő cselekedete, az, ami a világ alapjában áll, az egész lét.

Budapesti Hiradó,

Mi tudjuk a Szent Írásból, hogy Isten akarata nem valamiféle szent atyák a dohányzás ellen mindenható erő, hanem — jó, kedves és tökéletes Róm. Ha cselekedeteinkkel, gondolatainkkal, érzéseinkkel megfelelünk Isten akaratának, ha szeretjük, keressük és végezzük azt, — akkor ezáltal részesülünk a világ elrendezésének kezdeti harmóniájából; ha az Isten által elrendelt rend szerint élünk, megfelelünk Istennek és az isteni élet szerint élünk, akkor elnyerjük a békét, a nyugodt lelkiismeretet, a belső nem ritkán külső boldogulást, boldogságot és halhatatlanságot.

Imák minden helyzetre - Krisztus Szeretete Egyház weboldala Szent atyák a dohányzás ellen

Ha pedig megsértjük Isten akaratát, azzal Isten elrendelése ellen fordulunk, vagyis leromboljuk, megrontjuk és kiforgatjuk önmagunkat és a világot. Ezek nem csupán elméleti fejtegetések: ez a dolgok objektív állapota. Jakab apostol írja: a bűn pedig, ha elkövetik, halált okoz Jak.

Ne lopj! Visszaadtam-e már? Iskolában, utcán, vonaton? Hittan, tanulás, munka? Hamis tanúságot ne szólj embertársad ellen!

Felmerül a kérdés: hogyan ismerjük meg Isten akaratát? Isten akarata a Szent Írásban tárul fel előttünk, mindenek előtt az Új Testamentumban. Ha odaadóan olvassuk és tanulmányozzuk az Egyház e fő könyvét, akkor világosan meglátunk az ember erkölcsi és vallási állapotával kapcsolatban minden jót és rosszat, és az olvasottakat magunkra vonatkoztatva életünket Isten akarata szerint alakíthatjuk.

Füstölgés és katolicizmus: dohányzó szentek és pápák

Az elkövetett bűn megsérti a lét törvényeit — elsősorban a szellemi törvényeket, és ezért az ember elkerülhetetlenül viseli a felelősséget. Így van a szellemi szférában is: ha az ember Isten törvényeivel szembe fordul, akkor — akár tudatosítja az Istennel való szembefordulás bűnét vagy sem — viselnie kell bizonyos következményeket, például: a gőg miatt a kegyelem eltávolodását és a démonoknak való átadatást, a paráznaság miatt a lélek lerombolódását, a személyiség egységének felbomlását stb.

dohányzásról való leszokás módja Ha abbahagyja a dohányzást, akkor a test

Természetesen különféle bűnök vannak, van nem halálos bűn 1Jn. Azonban Isten szeretete meghalad minden emberi tökéletlenséget és gyengeséget. Az Úr Jézus Krisztus az Egyházában megadta nekünk a Bűnbocsánat nagy és csodálatos Szentségét; az ember, ha tudatosítja bűneit, megbánja és megvallja azokat, akkor az Egyházban feloldozást nyert alóluk, — a Szentség hatására a bűn megsemmisül, kitörlődik a létből, a lélek meggyógyul és kegyelmi erőt nyer a bűnnel folytatott harcban; ami pedig a legfontosabb: visszaáll a közösség Isten és ember között.

leszokni az édes dohányzásról leszokni a dohányzást fogamzás előtt nő

A bűnbánat mindenek előtt belső cselekvés, az ember belső munkája, amellyel felkészül és eljut a Szentséghez. Meg kell itt különböztetnünk a bűnbánatot, mint az Egyházba történő megtérést a bűnös életből, és a bűnbánatot, mint az Egyházban élő ember belső cselekvését: vagyis a bűnnel folytatott harcban a lélek erkölcsi erőfeszítését és önmagunknak a jóra való késztetését. A bűnbánat, mint az Egyházba való megtérés.

Lásd még