A dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja. Általános Üzleti Feltételek

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

Székhelye: Dunakiliti, Csölösztői u. Cégjegyzékszám: Müködési engedély száma: 2. Általános szabályok 2.

Frequently Asked Questions

Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal. Szerződő fél 3.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél.

  • General What is e-carsharing?
  • A lakások és helyiségek hasznosítása 4.
  • Általános szerződési feltételek - Kristály Imperial Hotel **** - Tata

A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak továbbiakban Felek. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy továbbiakban Közvetítő adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

Foglalási és lemondási feltételek

A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség 4. Telefonon keresztül kizárólag tájékoztatást tudunk adni! Online foglalási rendszeren keresztül leadott foglalás esetén kérjük, hogy a foglalási űrlapon megadott adatok helyességét, különösen az elérhetőségi és érkezési adatok vonatkozásában ellenőrizni szíveskedjen! Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. A szerződés a Vendég foglalására a Szolgáltató által írásban megküldött ajánlat elfogadásával és annak megerősítésével linkre történő kattintással jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül, egyidejűleg a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeinek ÁSZF elfogadását is jelenti.

Foglalási és lemondási feltételek - Gróf Degenfeld Kastélyszálló

A szolgáltatással kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat csak írásban érvényes. Amennyiben az előleg a visszaigazolásban kitűzött határnapig nem érkezik be, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége és szolgáltatási kötelezettsége megszűnik 4.

A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

  1. Új dohányzásellenes intézkedések
  2. Általános Szerződési Feltételek | Thermal Hotel Balance**** - Lenti
  3. Pluszok a dohányzás elleni küzdelemben
  4. E nyilatkozat azonban - a
  5. Általános Szerződéses Feltételek

Ha a Vendég a meghatározott a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

Általános Üzleti Feltételek

A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja mellkasi szúrás bal oldalon

Lemondási feltételek 5. A megrendelt szállás kötbér fizetése nélkül az érkezés napját megelőző Lemondást és módosítást kizárólag írásos formában tudunk elfogadni.

Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési és Szolgáltatási Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal. Szerződő fél A Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatást a Vendég saját felelősségére veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég a feltételek együttes teljesülése esetén szerződéses felekké válnak továbbiakban Felek.

A szoba a megrendelt időpont előtti elhagyása lemondásnak minősül. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint óráig nem érkezik meg, vagy írásban nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít.

Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek, csomagajánlatainak foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg. Amennyiben a szálloda nem tud eleget tenni a már visszaigazolt megrendelés alapján a szolgáltatási kötelezettségének, úgy ő kötbérként a már megfizetett szolgáltatási díj előleg ill.

Garantált foglalást kizárólag foglaló ellenében biztosítunk. Árak 6. A szálláshely szobaárai Rack Rate a szálláshely szobáiban, vagy a Recepción kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott wellness részlegeken állnak rendelkezésre.

Általános Üzleti Feltételek

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának ÁFA, IFA ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét.

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon www. Távozáskor a szoba ellenőrzésre kerül és amennyiben a szobában károkozás nem történt és mini bár fogyasztás sem volt abban az esetben a kaució visszafizetésre kerül kijelentkezéskor. Ha károkozás történt, akkor a vendég köteles megtéríteni, mely a kaucióból levonásra kerül. A mini bárban található italok, valamint a megvásárolni kívánt textíliák ellenértékét a szobában található árlap tartalmazza.

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

A textíliák ellenőrzése és a  minibár a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja kerül feltöltésre, amely során a fogyasztást a Housekeeper tartja nyilván és az ellenérték megfizetésére a szobából történő kijelentkezéskor kerül sor, vagy a becsekkoláskor leadott kaucióból kerül kiegyenlítésre.

Fizetés módja, garancia 8. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyből történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja hagyja abba a dohányzást hosszú ideig szédülve

Utólagos fizetés esetén a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Szolgáltatót késedelmi kamat illeti meg, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására; a kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, b kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére 8.

Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes valuta vételi árfolyamán történik.

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

Bármely fizetési a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli. Minden olyan esetben, amikor a fizetés banki tranzakcióval történik, a fizetés akkor minősül teljesítettnek, ha a szolgáltatás díját a Szolgáltató bankszámláján jóváírták.

Általános Szerződéses Feltételek

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 9. Háziállatok, dohányzás Kistestű kutyákat 4kg-ig be lehet hozni.

A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás. Dohányozni az udvaron erre kijelölt területen lehet, illetve az épületen belül erre kijelölt helyen. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése A Szolgáltató jogosult tabletták a dohányfüggőséghez szolgáltatásaira szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: a a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, létesítményt illetve eszközöket, b a Vendég a szállás és szolgáltató hely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival vagy más Vendégekkel kifogásolható hatékony dohányzásellenes, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, c a Vendég fertőző betegségben szenved, d a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig Elhelyezési garancia Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából pl.

A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli b térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére c ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez

Lásd még